Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Kitty de Bot, handelend onder de naam: Sjiek Photo & Film.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Sjiek Photo & Film. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

Gegevens fotograaf

Website: www.sjiekphotofilm.nl
Telefoon : +31 (0)6 10 11 69 69
Kvk : 66126541
BTW :  NL104146667

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn meerdere pakketten van diverse uren met diverse albums. Bij elk pakket kan een los dag-uur a 100,- euro worden bijgeboekt (* voor extra avonduren boven op de pakketten van 12 uur geldt een avondtarief van 150,- euro per uur).

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt enkel gereserveerd na het getekend toesturen van de offerte. Zonder het toesturen van de getekende offerte wordt de dag dus niet gereserveerd.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Sjiek Photo & Film regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Dupho

Sjiek Photo & Film maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Sjiek Photo & Film gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Sjiek Photo & Film geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Sjiek Photo & Film.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of bruidsfotografie of feesten tijdens oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Sjiek Photo & Film denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Voor bruidsfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Sjiek Photo & Film gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Marlies bepaald. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een”same-edit” op de dag zelf betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Voor zes uur zijn dit ongeveer minimaal 200-250 foto’s. Voor twaalf uur is dit 400-450 foto’s. Per uur komen daar nog zo’n 25-40 foto’s bij.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Sjiek Photo & Film typerende wijze van bewerken.
Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Sjiek Photo & Film is hier niet voor verantwoordelijk.
Het hierboven minimaal genoemde aantal wordt daarbij alsnog geleverd.

Voor fotografie portret / familiefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bruidsfotografie:
Bij zes uur fotografie worden minimaal 200-250 foto’s geleverd. Bij 12 uur worden minimaal 400-450 foto’s geleverd.
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van producten te registreren) tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s van het blog mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Sjiek Photo & Film, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Sjiek Photo & Film (www.sjiekphotofilm.nl). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Sjiek Photo & Film werkzaam zijn is niet toegestaan.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van 
Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Auteursrecht :

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–      Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Sjiek Photo & Film naast vermelding van de website: www.sjiekphotofilm.nl

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt ( op een extra diner na) geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Sjiek Photo & Film gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Sjiek Photo & Film blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album

Sjiek Photo & Film maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Sjiek Photo & Film zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de opnamedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van  de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum.

De klant ontvangt binnen 1 tot 4 weken na het versturen van de gewenste foto’s voor het album de eerste layout van het trouwalbum. De klant heeft vervolgens 2 weken om feedback te geven op het fotoalbum. Indien er een 2de wijzigingsronden is dient klant binnen 1 week te reageren op dit concept. De fotograaf houdt uiteraard  rekening met eventuele vakanties van bruidspaar.

Het album wordt door fotograaf opgemaakt. Klant ontvangt een pdf ter goedkeuring en kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven (waarbij er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden). Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden of andere wijzigingen met een maximum aanpassingsduur van 2 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Hiervoor kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken

Indien klant niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken zal het album niet meer in productie worden genomen.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst. Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Sjiek Photo & Film goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Sjiek Photo & Film naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Sjiek Photo & Film niet aansprakelijk. Mocht er geval van schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

 

 

Cadeaubonnen


Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:


De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. U doet bij boeken geen aanbetaling, maar uw boeking is na 48 uur bindend na het tekenen van de offerte.

 

 

 

 

 

 

Voor bedrijven:


Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.

Sjiek Photo & Film zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Sjiek Photo & Film schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
Sjiek Photo & Film is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Diner, Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Sjiek Photo & Film stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Sjiek Photo & Film beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

De reiskosten zijn inclusief tot 100 km

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten met in iedere geval een hoeveelheid groenten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

De foto’s voor het gratis trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij Sjiek Photo & Film, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze datum kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van Sjiek Photo & Film mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Sjiek Photo & Film is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet in uw album.

Loveshootkortingen voor bruidsparen kunnen niet worden ingewisseld voor uren trouwfotografie op de dag zelf.

Disclaimer

Sjiek Photo & Film is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Sjiek Photo & Film geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sjiek Photo & Film en haar personeel.